• Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

O Pathworku

Pathwork je serija od 258 predavanja koje je Eva Pierrakos kanalisala od 1957. godine pa sve do svoje smrti 1979. Biće koje je predalo ova inspirativna predavanja, (poznato jedino pod nazivom Vodič), nije želelo da otkrije podatke o sebi, već je radije zatražilo od onih koji su čuli i čitali predavanja da ispitaju njihovu validnost i značaj u sopstvenoj realnosti.

Sama po sebi, predavanja kao duhovne pouke, ne donose nov sadržaj mada je preplitanje i sažimanje psiholoških uvida sa praktičnim vođstvom delotvorno i od izuzetne pomoći. Metode dubinskog ispitivanja sebe koje Vodič predlaže, u cilju otkrivanja blokada, samoobmana, grešaka u opažanju – dela naše ličnosti koji nazivamo senkom, i skrivenih rana iz detinjstva, imaju dubinu i uticaj koji je u skladu sa današnjim vremenom i koji enormno može pomoći u postepenom otkrivanju, korak po korak, naše istinske i prelepe suštine i božanskog jezgra naših bića.

Mnogi duhovni putevi se usredsređuju na načine dostizanja mira i spokojstva bezvremene duhovne suštine, ali Pathwork ističe da bez iskrenog i otovorenog pogleda u one svoje aspekte koji stoje kao prepreka na putu dosezanja ove suštine, mi bivamo bačeni nazad, iznova i iznova u senke nižeg sloja naše ličnosti i ega. Pathwork objedinjuje sve aspekte našeg bića – deo naše ličnosti koji nazivamo maskom, niže ja i više (ili istinsko) Ja i omogućava nam da povratimo pozitivnu životnu energiju koja se nalazi iza izvitoperenih formi.

Štaviše, Pathwork ostaje usredsređen na sadašnjost. Počinjemo od toga gde se sada nalazimo, sa svim dnevnim teškoćama, konfliktima, koji nam posle detaljnog ispitivanja donose pouke o tome šta je to što stoji na putu ostvarenja onoga što nam po rođenju pripada – radosti, sreće, istinske kreativne moći i mira. Savetovani smo da ne preskačemo korake, da ne okrećemo glavu od mračnijih oblasti u nama, ili onih mesta koja uzrokuju bol ili stid. Ipak, dok radimo na ovom putu, osećamo kako se obnavlja naša sposobnost prihvatanja i poštovanja sebe, istinski opravdana nada i povezanost sa svim što postoji.

Odlomak iz jedog od Predavanja - #190 "Važnost proživljavanja svih osećanja, uključujući strah", pokazuje nam upravo način na koji možemo proživeti, a onda bezbedno preći preko tegobnih osećanja koja svi imamo i doći do pozitivne i kreativne životne energije koja se nalazi ispod ovih osećanja:

Prolaskom kroz kapiju osećanja svoje slabosti,
naći ćete svoju snagu;
Prolaskom kroz kapiju osećanja svog bola,
naći ćete svoje zadovoljstvo i radost;
Prolaskom kroz kapiju osećanja svog straha,
naći ćete svoju sigurnost i bezbednost;
Prolaskom kroz kapiju osećanja svoje usamljenosti,
naći ćete svoj kapacitet
za ispunjenje, ljubav i drugarstvo;
Prolaskom kroz kapiju osećanja svoje mržnje,
naći ćete kapacitet za ljubav;
Prolaskom kroz kapiju osećanja svog beznađa
pronaći ćete istinsku i opravdanu nadu;
Prolaskom kroz kapiju prihvatanja nedostataka
svog detinjstva
pronaći ćete svoje ispunjenje u sadašnjosti.

Prema tome, mi smo podstaknuti da položimo pravo na KOMPLETNU energiju osećanja koju smo možda blokirali godinama. A ipak, ne zadržavamo se na njima sa osećanjem krivice ili samokažnjavanjem. Umesto toga, mi vidimo ova osećanja kakva jesu – privremena iskrivljenja koja sprečavaju prodor zraka istinskog sunca. Možemo početi ovaj rad proživljavanjem strahova iz detinjstva i rana koje smo pokopali i potiskivali godinama, stavljajući 'zaštitnu' masku preko ovih osećanja i negirajući njihovo postojanje što je trebalo da bude odbrana od aktiviranja bola iz prošlosti. Međutim, Vodič ističe da ova osećanja i njihova energija ni u kom slučaju ne miruju, već nastavljaju da se ponovo i ponovo stvaraju u sadašnjosti, u našim odnosima, brakovima, prijateljstvima, između nacija i religija.

Ovaj rad ne moramo da radimo sami (niti treba). Ustvari, preporučuje se da svoj rad sprovodimo sa kvalifikovanim Pomagačem koji je prošao rigoroznu dugogodišnju obuku na ovom istom putu. Pomagač može da radi privatne seanse jedan na jedan, ili da sprovodi grupni rad sa malim brojem ljudi koji žele da zajedno idu ovim putem i prate njegova učenja. Na ovaj se način možemo otvoriti da primimo podršku i ljubav drugih koji su kao i mi voljni da spuste svoje odbrambene sisteme i zaista budu ono što jesu. Ovo je predivno i uzbudljivo, iako takođe zastrašujuće iskustvo, naročito za one od nas koji su umorni od života u ograničenom i sputanom 'normalnom' svakodnevnom svetu plitkih socijalnih kontakata i interesa, sa malo ili nimalo istinske povezanosti ljudskih srca.

Rad grupa (kao i rad na privatnim seansama), zasnovan je na iskustvenom proživljavanju i omogućava učesnicima da dožive moć i isitinu ovih učenja kroz praktičan rad u grupi i/ili samostalan rad na seansama. Kroz rad na ovom putu, svi nivoi našeg bića se ispituju i doživljavaju – ne samo nivoi deteta gde smo možda blokirali energiju, već i mentalni nivoi gde su naša uverenja o siromaštvu, strahu, o tome kako smo žrtve, o nemoći, kreirala fiksne i krute 'slike' koje stvaraju iskustva u našem spoljnjem životu koji je opet, suvoparan, bez ljubavi, bez radosti, siromašan.
Kroz istinsku posvećenost radu na sebi, bez nepoštenih izgovora ili jeftinih prečica, doživljvamo radost i ushićenje istinskog kreiranja u našim životima, onoga za čim žudimo i čeznemo, i u atmosferi uzajamnosti koja donosi dobrobit svakome sa kim dođemo u kontakt. Učimo da budemo istinski odgovorni prema sebi bez okrivljavanja i optuživanja drugih. I u ovom posvećenom radu, možemo se složiti sa rečima Vodiča iz predavanja #212 -

"Ukoliko biste stvarno mogli da shvatite vrednost i značaj onoga što svako od vas individualno radi, spoznali biste duboku radost"

Kako napredujemo na putu samospoznaje i samopoštovanja, počinjemo da osećamo sopstveno vođstvo i podršku sopstvene duše što nas inspiriše i hrani dok učimo da se redovno povezujemo sa svojim vođstvom. Učimo kako da stvaramo na pozitivan i način koji donosi životnog poboljšanja, a iza sebe ostavljamo obrasce ponašanja koji vode samouništenju i samokažnjavanju. Učimo o moći i lepoti izbora i namere, i kako da ovo dovedemo u sklad sa božanskim svojstvom suštine našeg bića. Postajemo ljudska bića kakva smo oduvek i trebali biti – slobodna, srećna, kreativna, ispunjena i usklađena sa Prirodom čiji smo integralni deo. Postajemo celovitiji!
Kako idemo sve dublje sa našim radom, dosežemo one delove sebe koji su u stanju da prepoznaju sledeće reči Vodiča o istinskoj realnosti:

Milost Božija JESTE. Ona postoji neprestano, prožimajući sve što jeste.Ona postoji u samoj prirodi izvorne realnosti koja je potpuno dobronamerna....Zaista, vi ne možete ne živeti u Božijoj milosti. Sam vazduh koji udišete ispunjen je njome. Svaka supstanca života, na svim nivoima – od najfinije vibracije i isijavanja do najgrublje materije – prožeta je njome. Sam svet u kojem živite, univerzum, sve što je stvoreno, sam Božiji zakon, sve je izraz Božanske milosti. Vi živite i krećete se i imate svoje biće u univerzumu koji se sastoji od takve nežnosti, takve ljubavi, takve lične brige živog Boga, beskrajnog prisustva u svemu što postoji, da je to jednostavno nemoguće opisati. Vi ste okruženi univerzumom u kojem jednostavno ne postoji ništa čega se ikada treba plašiti – bez obzira kako u trenutku izgledalo...

Nepotrebno je da budemo članovi bilo koje organizovane religije da bismo imali dobrobiti od Pathworka. U Pathworku ne postoji ova vrsta uslovljavanja, mada Vodič, istina, koristi konvencionalne Hrišćanske termine i koncepte u predavanjima. Dolazimo do osećaja sigurnosti i sreće kroz razumevanje i prihvatanje naše jednostavne ali jedinstvene ljudskosti – stanje radosti u realnosti sadašnjeg trenutka.

U ovim danima i vremenima gde su mnogi skloni da vide i osete strah i pretnju kao 'jedinu' realnost, Pathwork nas ohrabruje i podržava da ZNAMO da ljubav koja je svojstvo unutar svakog od nas, uistinu jeste jedina prava realnost. Kroz rad na ovom putu, sa namerom i posvećenošću, konačno ćemo spoznati ko zaista jesmo – bića svetlosti, istine i ljubavi koja čeznu da ove kvalitete daju svetu.

O PATHWORKU

Pathwork je serija od 258 predavanja koje je Eva Pierrakos kanalisala od 1957. godine pa sve do svoje smrti 1979. Biće koje je predalo ova inspirativna predavanja, (poznato jedino pod nazivom Vodič), nije želelo da otkrije podatke o sebi, već je radije zatražilo od onih koji su čuli i čitali predavanja da ispitaju njihovu validnost i značaj u sopstvenoj realnosti. Opširnije...

PRIJAVA NA E-MAIL LISTU

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
© 2024 Pathwork© - Duhovni put današnje realnosti. All Rights Reserved.